(1)
Τσάκος Ε.; Αθανασοπούλου Ά. Τι κάνει ένα μάθημα "βαρετό"; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας. edusc 2016, 2015, 1421-1437.