(1)
Σακελλαράκη Κ.; Καπράνος Σ. Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι». edusc 2016, 2015, 1192-1196.