(1)
Παπανικολάου Γ.; Ταβανλή Χ.-μ. Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας. edusc 2016, 2015, 1116-1130.