(1)
Παστου-Παπαδάτου Μ.; Ανδρεάδης Ν.; Γκατζώνης Σ.-Σ.; Ατζαμπού Μ.; Ντούσκου Μ. Μελέτη με τη χρήση Λειτουργικής Τομογραφίας Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) του νευρωνικού υποβάθρου της Αυτοβιογραφικής Μνήμης μετά από υπαγωγή σε αρνητική διάθεση. edusc 2016, 2015, 1079-1090.