(1)
Καντεμνίδη Ε.; Καραγιαννάκης Γ.; Γαλανάκη Ε. Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση. edusc 2020, 9, 211-224.