(1)
Αθηναίου Ε.; Καραγιαννάκης Γ.; Γαλανάκη Ε. Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού. edusc 2020, 9, 53-76.