(1)
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ.; ΤΣΑΤΗΡΗ Μ.; ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών. edusc 2019, 1, 1328-1349.