(1)
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ.; ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι.; ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία. edusc 2019, 1, 421-453.