(1)
ΣΑΜΑΝΤΑ Α.; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.; ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. edusc 2019, 1, 1149-1163.