(1)
Μανδέλλου Μ. Λ.; Μαργίδου Σ.; Γκουντή Π. Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης). edusc 2016, 2015, 789-797.