[1]
ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε. 2022. «Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 1, 1 (Μαΐου 2022), 65–73. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.4535.