[1]
Χάλιου Ε., Παπαδάτου - Παστού Μ. και Βλάχος Φ. 2016. Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 1521–1526. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.387.