[1]
Χαιροπούλου Χ. και Γιαννέλη Π. 2016. Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 1507–1520. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.384.