[1]
Τσιμπιδάκη Α. 2016. Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 1448–1457. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.369.