[1]
Τσάκος Ε. και Αθανασοπούλου Ά. 2016. Τι κάνει ένα μάθημα "βαρετό"; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 1421–1437. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.363.