[1]
Σακελλαράκη Κ. και Καπράνος Σ. 2016. Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι». Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 1192–1196. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.358.