[1]
Λαδόπουλος Ε. 2020. H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 9, (Ιουλίου 2020), 416–426. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.3144.