[1]
Καντεμνίδη Ε., Καραγιαννάκης Γ. και Γαλανάκη Ε. 2020. Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 9, (Ιουλίου 2020), 211–224. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.3119.