[1]
Αθηναίου Ε., Καραγιαννάκης Γ. και Γαλανάκη Ε. 2020. Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 9, (Ιουλίου 2020), 53–76. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.3105.