[1]
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΤΣΑΤΗΡΗ Μ. και ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. 2019. Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 1, (Μαρτίου 2019), 1328–1349. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.1745.