[1]
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι. και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. 2019. Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 1, (Μαρτίου 2019), 421–453. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.1741.