[1]
Γαλίτης Π. 2016. Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2014, 1 (Μαΐου 2016), 64–78. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.174.