[1]
ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ. και ΠΑΛΕΝΗ Μ. 2019. Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 1, (Μαρτίου 2019), 209–226. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.1716.