[1]
ΠΑΡΟΥΣΗ Α.Σ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ. και ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. 2019. Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 1, (Μαρτίου 2019), 1063–1079. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.1709.