[1]
Μανδέλλου Μ.Λ., Μαργίδου Σ. και Γκουντή Π. 2016. Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης). Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. 2015, 2 (Μαΐου 2016), 789–797. DOI:https://doi.org/10.12681/edusc.153.