Βοήθεια για Open Journal Systems

Βοήθεια για το OJS

Το έγγραφο Βοήθειας για το Open Journal Systems (OJS) έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθάει τους χρήστες στις διαδικασίες ανάγνωσης, υποβολής, επιμέλειας και δημοσίευσης άρθρων σε επιστημονικά —και γενικού ενδιαφέροντος περιοδικά. Αποσκοπεί επίσης να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης του OJS που περιγράφει το σκοπό και τις λειτουργίας αυτού του λογισμικού διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων. Η Βοήθεια παρέχει επίσης συμβουλές και πληροφορίες για τις διαδικασίες επιμέλειας που ακολουθούνται συνήθως από επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον στη Βοήθεια, ο χρήστες έχουν πρόσβαση στον τεχνικό υπεύθυνο του περιοδικού, ο οποίος καταχωρείται στο μενού Σχετικά με το περιοδικό, στην ενότητα Επικοινωνία.

Καθώς το OJS χρησιμοποιεί καθορισμένος εκδοτικούς ρόλους ή τίτλους για κάθε λειτουργία και διαδικασία — από τον Διαχειριστή του Περιοδικού που επιβλέπει την Οργάνωση του Περιοδικού μέχρι τον Συγγραφέα που ελέγχει τα τυπογραφικά δοκίμια των άρθρων — κάθε θεματική ενότητα που καλύπτεται στη Βοήθεια αναφέρεται σε οποιονδήποτε ρόλο πρέπει να υλοποιήσει καθε εργασία. Στην ίδια βάση, η πρόσβαση στα περιεχόμενα της Βοήθειας εξαρτάται από την ιδιότητα κάθε χρήστη μέσα στο σύστημα. Η Βοήθεια είναι προσαρμοσμένη στον ρόλο του κάθε χρήστη με συνέπεια κάθε χρήστης να βλέπει το περιεχόμενο που αφορά τον ρόλο αυτό. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πάνω από έναν ρόλο στο OJS (ένας Αξιολογητής μπορεί να έχει τον ρόλο του Συγγραφέα και ένας Διαχειριστή Περιοδικού τον ρόλο ενός Επιμελητή). Σε τι έχει πρόσβαση ο καθένας εξαρτάται επίσης από το που ο καθένας χρησιμοποιεί το OJS. Άρα ο ρόλος και η τοποθεσία καθορίζουν ποια θέματα της Βοήθειας θα εμφανίζονται, αν και ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε άλλα σχετικά θέματα ώστε να εξερευνήσει κάθε πλευρά του συστήματος.

Αναζήτηση Στην πάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας της Βοήθειας υπάρχει ένας σύνδεσμος "Αναζήτηση". Συμπληρώνοντας μια λέξη κλειδί λαμβάνετι πίσω μια λίστα με όλα τα σχετικά τεκμήρια βοήθειας, μια σύντομη περιγραφή κάθε τεκμηρίου και έναν σύνδεσμο για το πλήρες κείμενό του.

Πίνακας Περιεχομένων Με την επιλογή αυτού του συνδέσμου δημιουργείται ένας πίνακας περιεχομένων της διαθέσιμης βοήθειας.

Ένα Επίπεδο Πάνω Με την επιλογή αυτού του συνδέσμου μετακινείστε ένα επίπενο πάνω στο ιεραρχικό δένδρο της Βοήθειας. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε στο "Εύρεση Αρχείων", ένα επίπεδο πάων θα είναι το "Σελίδες Διαχείρισης".