1.
Μαγουλά Α-Ε, Ξανθάκης Μ. Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή. cclabs [διαδίκτυο]. 10 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 3 Δεκέμβριος 2023];1(1):154-63. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4967