1.
Ανάργυρος - Άρης Κ. Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα. cclabs [διαδίκτυο]. 10 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 30 Νοέμβριος 2023];1(1):81-101. διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4960