Μαγουλά Αναστασία - Ελένη, και Ξανθάκης Μιχαήλ. ‘Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1, no. 1 (Νοέμβριος 10, 2022): 154–163. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 3, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4967.