Ανάργυρος - Άρης Κουμπαρέλης. ‘Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1, no. 1 (Νοέμβριος 10, 2022): 81–101. ημερομηνία πρόσβασης Νοέμβριος 30, 2023. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4960.