Γιαννακοπούλου Αναστασία, Λάππας Γεώργιος, Αναστασιάδου Ζένια, και Μαυρίδου Μάρθα. ‘Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1, no. 1 (Νοέμβριος 10, 2022): 63–73. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 25, 2024. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4957.