Γιαννακοπούλου Α., Λάππας Γ., Αναστασιάδου Ζ., και Μαυρίδου Μ. ‘Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, τ. 1, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 63-73, doi:10.12681/cclabs.4957.