[1]
Μαγουλά Α. .-. Ε. και Ξανθάκης Μ., ‘Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή’, cclabs, τ. 1, τχ. 1, σσ. 154–163, Νοεμβρίου 2022.