[1]
Ανάργυρος - Άρης Κ., ‘Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα’, cclabs, τ. 1, τχ. 1, σσ. 81–101, Νοεμβρίου 2022.