[1]
Γιαννακοπούλου Α., Λάππας Γ., Αναστασιάδου Ζ., και Μαυρίδου Μ., ‘Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»’, cclabs, τ. 1, τχ. 1, σσ. 63–73, Νοεμβρίου 2022.