Μαγουλά Α. .-. Ε. και Ξανθάκης Μ. (2022) ‘Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή’, Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, 1(1), σσ. 154–163. doi: 10.12681/cclabs.4967.