Γιαννακοπούλου Α., Λάππας Γ., Αναστασιάδου Ζ. και Μαυρίδου Μ. (2022) ‘Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»’, Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, 1(1), σσ. 63–73. doi: 10.12681/cclabs.4957.