Μαγουλά Αναστασία - Ελένη, και Ξανθάκης Μιχαήλ. 2022. ‘Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1 (1):154-63. https://doi.org/10.12681/cclabs.4967.