Ανάργυρος - Άρης Κουμπαρέλης. 2022. ‘Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1 (1):81-101. https://doi.org/10.12681/cclabs.4960.