Γιαννακοπούλου Αναστασία, Λάππας Γεώργιος, Αναστασιάδου Ζένια, και Μαυρίδου Μάρθα. 2022. ‘Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο»’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας 1 (1):63-73. https://doi.org/10.12681/cclabs.4957.