Ανάργυρος - Άρης Κ. Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 81–101, 2022. DOI: 10.12681/cclabs.4960. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4960. Acesso em: 30 νοεμβρίου. 2023.