Γιαννακοπούλου Α.; Λάππας Γ.; Αναστασιάδου Ζ.; Μαυρίδου Μ. Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο». Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 63–73, 2022. DOI: 10.12681/cclabs.4957. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cclabs/article/view/4957. Acesso em: 25 φεβρουαρίου. 2024.