Μαγουλά Α. .-. Ε., & Ξανθάκης Μ. (2022). Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, 1(1), 154–163. https://doi.org/10.12681/cclabs.4967