Γιαννακοπούλου Α., Λάππας Γ., Αναστασιάδου Ζ., & Μαυρίδου Μ. (2022). Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο». Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, 1(1), 63–73. https://doi.org/10.12681/cclabs.4957