(1)
Μαγουλά Α. .-. Ε.; Ξανθάκης Μ. Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή. cclabs 2022, 1, 154-163.