(1)
Ανάργυρος - Άρης Κ. Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα. cclabs 2022, 1, 81-101.