(1)
Γιαννακοπούλου Α.; Λάππας Γ.; Αναστασιάδου Ζ.; Μαυρίδου Μ. Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο». cclabs 2022, 1, 63-73.