[1]
Μαγουλά Α. -.Ε. και Ξανθάκης Μ. 2022. Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας. 1, 1 (Νοεμβρίου 2022), 154–163. DOI:https://doi.org/10.12681/cclabs.4967.