[1]
Γιαννακοπούλου Α., Λάππας Γ., Αναστασιάδου Ζ. και Μαυρίδου Μ. 2022. Πολυτροπική περιβαλλοντική επικοινωνία για πολιτισμό, εκπαίδευση, δημοσιογραφία και πληροφόρηση: Η περίπτωση του «ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο Όνειρο». Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας. 1, 1 (Νοεμβρίου 2022), 63–73. DOI:https://doi.org/10.12681/cclabs.4957.