| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1 (2016) Trends in returns to schooling: why governments should invest more in people’s skills Περίληψη   PDF (English)
Harry Patrinos
 
Τόμ. 1 (2016) Adult Education and Economic Development Περίληψη   PDF (English)
Pantelis Sklias, Giota Chatzimichailidou
 
Τόμ. 1 (2016) Nation branding for education and research: Could Greece become a beacon? Περίληψη   PDF (English)
Dimitrios Belias, Dimitrios Kyriakou, Athanasios Koustelios, Konstantinos Varsanis, Lampros Sdrolias
 
Τόμ. 1 (2016) Students’ perceptions of barriers to entrepreneurship Περίληψη   PDF (English)
Ioannis K. Sitaridis, Fotis Kitsios
 
Τόμ. 1 (2016) Management Performance Evaluation - The Case of Social Solidarity Hospitals Περίληψη   PDF (English)
Richard-Nicolas LACROIX, John Filos
 
Τόμ. 1 (2016) Private or public school advantage? Evidence from 40 countries using PISA 2012-Mathematics Περίληψη   PDF (English)
Chris Sakellariou
 
Τόμ. 1 (2016) Human Capital and Economic Growth: A Case Study of Greece before Economic Crisis Περίληψη   PDF (English)
Theocharoula Magoula
 
Τόμ. 1 (2016) Παράγοντες Επηρεασμού Των Τιμών Των Αγορών Κατοικιών:Μια Θεωρητική Προσέγγιση Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κυριακίδης
 
Τόμ. 1 (2016) Η αποδοτικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των γενικών λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Σωτηριάδης
 
Τόμ. 1 (2016) Η Ποιότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νότιου Τομέα Αθηνών και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας Περίληψη   PDF
Αικατερίνη Αναργύρου, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 1 (2016) Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των ιστότοπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες Περίληψη   PDF
Γεωργία Καζάκου, Γεώργιος Κουτρομάνος
 
Τόμ. 1 (2016) Η Αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης στο Μείζον Φαινόμενο της Μετανάστευσης και τα Κίνητρα που Ωθούν τους Μετανάστες στη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Περίληψη   PDF
Θωμαίτσα Θεοδωρακοπούλου, Γεράσιμος Ρεντίφης
 
Τόμ. 1 (2016) Η Χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Χώρες της Ευρωζώνης στις Αρχές του 21ου αιώνα: Διακρατικές Συγκρίσεις – Η θέση της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Παυλίνα Φυσάκη
 
Τόμ. 1 (2016) Η Επίδραση των Δαπανών για Ε&Α επί της Καινοτομίας: Εμπειρικά Αποτελέσματα από 12 Χώρες της Ευρωζώνης Περίληψη   PDF
Ιωάννης (Ioannis) Βουτσινάς (Voutsinas), Χρήστος (Christos) Σταϊκούρας (Staikouras), Κωνσταντίνος (Constantinos) Τσαμαδιάς (Tsamadias), Παναγιώτης (Panayiotis) Πέγκας (Pegkas)
 
Τόμ. 1 (2016) Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Υγεία επιδρούν στην Οικονομική Μεγέθυνση των Περιφερειών; Εμπειρική απόδειξη από την Ελλάδα την περίοδο 1995-2010 Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Καραθεόδωρος, Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς
 
Τόμ. 1 (2016) Η Σχέση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Διδακτικού Προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων και της Εισαγωγής των Αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: «Η Περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Περίληψη   PDF
Φώτιος Κουτσούκος
 
Τόμ. 1 (2016) Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ως πρότυπος θεσμός δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε σύνδεση με την αγορά εργασίας Περίληψη   PDF
Γεώργιος Δ. Σαλαμούρας
 
Τόμ. 1 (2016) Η ικανοποίηση των μαθητών ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Χριστίνα Γεροχρήστου
 
Τόμ. 1 (2016) Η συμπεριφορική προσέγγιση των καταθετών και δανειοληπτών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και η επίπτωση των κόκκινων δανείων και της πιθανότητας κουρέματος καταθέσεων στην ψυχολογία τους Περίληψη   PDF
Κανέλλος Τούντας, Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Σοφία Αναστασίου
 
Τόμ. 1 (2016) Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και Ευρώπη του 2020 Περίληψη   PDF
Στέργιος Κατηχωρίτης
 
Τόμ. 1 (2016) Η επίδραση των επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών και της εκπαίδευσης στην οικονομική μεγέθυνση: Εμπειρικά αποτελέσματα από 5 χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Πέγκας, Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Χρήστος Σταϊκούρας, Ιωάννης Βουτσινάς
 
Τόμ. 1 (2016) Η εισαγωγή και εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών ως παράγοντας διοικητικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Μαρία Λαζάρου, Παναγιώτης Παπαγεωργάκης, Γεώργιος Φούζας
 
Τόμ. 1 (2016) Η εκπαιδευτική καινοτομία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και η αυτονομία της σχολικής μονάδας Περίληψη   PDF
Ελένη Βότση
 
Τόμ. 1 (2016) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της από τα στελέχη της εκπαίδευσης Περίληψη   PDF
Μαρίνα Καζάκου, Γεώργιος Κουτρομάνος
 
Τόμ. 1 (2016) Ανάπτυξη εργαζομένων μέσα από τη μάθηση στη σύγχρονη ελληνική δημόσια διοίκηση Περίληψη   PDF
Μαρία Ραμματά
 
1 - 25 από 51 Στοιχεία 1 2 3 > >> 
   Όροι χρήσης | Προστασία δεδομένων | Open Journal Systems | Copyright © EKT